PRO MEDIA GROUP NOVOSTI

Pro media group je nezavisna agencijska grupacija koja klijentima pruža uslugu integriranih marketinških komunikacija. Naš multidisciplinaran tim digitalnih stručnjaka pokriva sve segmente digitalnog marketinškog komuniciranja: od razvoja i implementacija strategija, kreativnih digitalnih koncepata, razvoja content platformi, sve do medijskog planiranja, performance marketinga, te konzultantskih usluga.
Ekipa, moramo se pohvaliti! Svakako pročitajte, tema je odgoj sretnijih malih ljudi.
Što je prompt engineering?